Media / Truyền thông

Triển lãm tranh họa sĩ Trần Hải Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2021 | Thời sự HTV9

Trích chương trình thời sự HTV9

Triển lãm tranh trừu tượng biểu hiện họa sĩ Trần Hải Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh – 2021

 

Share