Tiểu sử

Họa sĩ Trần Hải Minh sinh năm 1962 tại Hà Nội

1977 – 1982 Sinh viên hệ trung cấp Mỹ thuật 5 năm tại Đại học Mỹ Thuật Việt nam

1982 Thi đỗ vào trường Đại Học Mỹ thuật Việt Nam hệ Đại học, bảo lưu để thực hiện nghĩa vụ quân sự

1982 – 1984 Thực hiện nghĩa vụ quân sự, phục vụ tại Bộ tư lệnh pháo binh QĐND Việt nam

1985 Sinh viên năm thứ 1 tại Đại học Mỹ Thuật Việt nam

1985 – 1986 Học tiếng Đức tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

1987 – 1993 Sinh viên Đại học Nghệ thuật Berlin – (Kunstshochule – Weissensee)

1993 Tốt nghiệp khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật Berlin

1992 – 1997 Sống và vẽ tại Berlin

1997 tới nay, Sống và vẽ tại Berlin và Thành phố Hồ Chí Minh

11.12 – 17.12. 2021 Triển lãm tranh – hội họa trừu tượng biểu hiện của họa sĩ Trần Hải Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh