ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 02

2m05 x 1m49
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh