ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 59

1m67 x 2m00
2021 | Acrylic
20.000 USD

Liên hệ mua tranh