ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 56

1m17 x 1m69
2021 | Acrylic
11.000 USD

Liên hệ mua tranh