ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 54

1m62 x 2m40
2021 | Acrylic
23.000 USD

Liên hệ mua tranh