ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 50

1m85 x 1m62
2021 | Acrylic
17.000 USD

Liên hệ mua tranh