ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 48

1m70 x 1m30
2021 | Acrylic
13.000 USD

Liên hệ mua tranh