ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 43

1m13 x 1m52
2021 | Acrylic
10.000 USD

Liên hệ mua tranh