ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 42

93cm x 1m22
2021 | Acrylic
6.000 USD

Liên hệ mua tranh