ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 41

64cm x 1m05
2021 | Acrylic
5.000 USD

Liên hệ mua tranh