ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 40

1m25 x 1m70
2021 | Acrylic
12.000 USD

Liên hệ mua tranh