ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 36

1m04 x 85cm
2021 | Acrylic
5.000 USD

Liên hệ mua tranh