ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 35

1m21 x 1m70
2021 | Acrylic
12.000 USD

Liên hệ mua tranh