ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 34

1m19 x 1m66
2021 | Acrylic
11.000 USD

Liên hệ mua tranh