ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 33

1m38 x 1m18
2021 | Acrylic
9.000 USD

Liên hệ mua tranh