ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 32

1m40 x 1m20
2021 | Acrylic
10.000 USD

Liên hệ mua tranh