ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 31

1m58 x 1m04
2021 | Acrylic
9.000 USD

Liên hệ mua tranh