ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 30

1m69 x 1m19
2021 | Acrylic
12.000 USD

Liên hệ mua tranh