ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 29

1m07 x 1m67
2021 | Acrylic
10.000 USD

Liên hệ mua tranh