ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 24

1m18 x 1m68
2021 | Acrylic
11.000 USD

Liên hệ mua tranh