ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 23

85cm x 1m20
2021 | Acrylic
6.000 USD

Liên hệ mua tranh