ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 20

1m13 x 1m67
2021 | Acrylic
11.000 USD

Liên hệ mua tranh