ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 18

1m18 x 1m55
2021 | Acrylic
10.000 USD

Liên hệ mua tranh