ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 16

1m04 x 1m55
2021 | Acrylic
9.000 USD

Liên hệ mua tranh