ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 14

84cm x 1m09
2021 | Acrylic
5.000 USD

Liên hệ mua tranh