ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 13

1m65 x 1m76
2021 | Acrylic
17.000 USD

Liên hệ mua tranh