ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 12

1m67 x 1m09
2021 | Acrylic
10.000 USD

Liên hệ mua tranh