ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 09

1m67 x 2m45
2021 | Acrylic
24.000 USD

Liên hệ mua tranh