ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 05

1m67 x 1m85
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh