ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 04

1m67 x 1m84
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh