ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 03

1m 84 x 1m67
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh