ART / TRANH

Trần Hải Minh – Trừu tượng 2021 | Tranh 01

1m68 x 1m84
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh