ART / TRANH

Thu Vàng

1m18 x 1m70
2021 | Acrylic
12.000 USD

Liên hệ mua tranh