ART / TRANH

Cổng của một ngôi đền

2m04 x 1m49
2021 | Acrylic
18.000 USD

Liên hệ mua tranh